Om spillpedagogene

Spillpedagogene er Tobias Staaby og Aleksander Husøy. Begge arbeider som lærere ved Nordahl Grieg Videregående skole, og er ledende innenfor feltet spill og læring.

Tobias og Aleksander deler en overbevisning om at spill er et verktøy som til mye større grad bør tas i bruk i norsk skole. I denne bloggen deler vi  våre ideer og erfaringer med spil i klasserommet. Vårt mål  er at lærere, skoleledere og andre intresserte kan bruke dette som inspirasjon til selv å forsøke spill i egen undervisningspraksis.

Kontakt:

Spillpedagogene@gmail.com

Aleksander Husøy

Alhusoy@gmail.com

Twitter: @Alhusoy

Tobias Staaby 

Tobiasstaaby@gmail.com

Twitter: @Tobiasstaaby

 

Spillpedagogene i media:

Video Games and the UNESCO Goals for Sustainable Development – Joan Ganz Cooney Centre 20.04.17

Når lek blir læring – Dagsavisen 25.08.15

Dataspill i klasserommet – Computerworld 13.11.14

Literature, Ethics, Physics: It’s All In Video Games At This Norwegian School – Mindshift 21.07.14

Teaching Ethics and Narrative… With Violent Video Games? – Edutopia 15.07.14

Brukar zombier for å lære elevane etikk – NRK 16.01.4

– Ein burde sjå på spel på same måte som ein ser romanar – NRK 02.09.12

Civilization IV blir en del av skolepensum – Dagbladet 25.07.12

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s