Podcast

Spillpedagogene: En podcast om spill og digitalkultur er et samarbeid mellom 6 lærere spredd som har det til felles at vi er mer enn gjennomsnittelig opptatt av bruk i spill i skolen.

Hvem er vi?
Aleksander Husøy og Tobias underviser ved Nordahl Grieg Videregående skole i Bergen. Aleksander er en av få lærere som kan smykke seg med betegnelsen spillpedagog som en offisiell jobbtittel. Tobias er doktorgradsstipediat ved Universitet i Bergen, og jobber med en avhandling om spill og læring.
Magnus Sandberg og Ragnhild Solberg holder hus i Trondheim, henholdsvis på NTNU Institutt for lærerutdanning og Melhus videregående skole. Ragnhild er også jevnlig bidragsyter for Spillpikene.
Odin Nøsen er rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, men har også 9A i KRLE på Harestad skole og har nettopp rigget opp “Rom for spill”-rommet i kommunen. Sistemann ut er Halvor Thengs, som er lærer på Dalane videregående skole i Egersund og stolt masterkandidat med nylig levert masteroppgave hvor spill spiller en sentral rolle.

En gang i måneden møtes vi foran mikrofonene våre for å diskutere ulike aspekter ved læring, spill, digital kultur og ikke minst – hvordan og hvorfor vi bruker spill i skolen.

Podcasten kan du laste ned på iTunes eller streames på Soundcloud.